I. Kanto g. 17-7, LT-92241 Klaipėda
Susisiekite telefonu: +370 46 360444

Buhalterinės apskaitos

[Siekiant sumažinti Jūsų įmonės kaštus buhalterinės apskaitos tvarkymui, galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, nuo pirminių apskaitos dokumentų kontrolės iki pilno metinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimo.

Buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojantis įmonės sukurta programine įranga, kuri skirta smulkiam ir vidutiniam verslui. Programinę įrangą išnuomojame, duomenų bazes ir apskaitos programinę įrangą talpiname serveryje, kasdien kuriame rezervines kopijas.

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas

Tai apskaitos vedimas, vadovaujantis LR Įstatymais bei kitais teisės aktais, nuo pirminių dokumentų kontrolės, jų įtraukimo į kompiuterizuotą apskaitos programą iki metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimo, vykdant vyriausio. buhalterio funkcijas bei pagal įgaliojimą atstovaujant Jūsų įmonę valstybinėse institucijose.

Dalinis apskaitos tvarkymas

Tai užsakovo pageidavimu pagal jo poreikius tam tikro padalinio, dokumentų srities tvarkymas ar tam tikro darbuotojo funkcijų vykdymas:

 • pirminių gautų ir pateiktų dokumentų patikrinimas jų atitinkamų įstatymų reikalavimams;
 • darbo užmokesčio apskaitos tvarkymas;
 • ilgalaikio turto apskaitos tvarkymas;
 • materialinių vertybių apskaitos tvarkymas;
 • avansinių apyskaitų, banko ir kasos dokumentų sudarymas;
 • ataskaitų, deklaracijų ir kitų dokumentų parengimas ir pateikimas valstybinėms ir kitoms institucijoms;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymo kokybės patikrinimas bei rekomendacijų teikimas vadovybei dėl pastebėtų klaidų ištaisymo;
 • pagal užsakovo įgaliojimus atstovavimas kliento įmonę buhalterinės apskaitos klausimais kitose įmonės ir institucijose.

Vyriausiojo buhalterio funkcijų vykdymas

Parengiant metinius finansinių ataskaitų rinkinius:

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • kapitalo pokyčių ataskaita;
 • balansas;
 • metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės atskaitomybės.

Apleistos apskaitos ir dokumentų tvarkymas.

Konsultacijos buhalterinės apskaitos organizavimo klausimais.

Valdymo apskaitos diegimas įmonėse.

Apskaitos politikos parinkimas ir parengimas.

Personalo apskaitos tvarkymas.